Komisja Rewizyjna

  1. Mirosław Sobkowiak - Przewodniczący 
  2. Jadwiga Warzych - Z-ca Przewodniczącego,
  3. Irena Sulkowska - Sekretarz