Działaność

Działalność szkoleniowa

ZREALIZOWANE PROJEKTY, GRANTY

 

Tytuł projektu

Termin realizacji

Krótka charakterystyka projektu

partnerzy

“Szkoła bez Przemocy”. „Pokojowe rozwiązywanie konfliktów – mediacje”

28 marca do 30 grudnia 2007r.

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwiązywania konfliktów poprzez negocjacje i mediacje

Fundacji Grupy TP S.A.

„ Nie jesteś sam, Chcemy Ci pomóc”

25 kwietnia do 31 grudnia 2007r

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób nadużywających alkoholu, uzależnionych i współuzależnionych na terenie Gminy Miasto Szczecin

Gmina Szczecin

„Mediacje rówieśnicze ich rola i miejsce w systemie przeciwdziałania przemocy w szkole” w 30 szkołach.

Styczeń wrzesień 2008

Szkolenie rad pedagogicznych we współpracy z gminami : Polkowice, Zgorzelec, Nowy Dwór Gdański, Lębork, Koszalin

Wymienione Gminy

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w różnych formach, tj. kursy, seminaria, warsztaty, konferencje, publikacje. Zadanie pt.: Kształtowanie umiejętności społecznych i życiowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – program edukacyjny "Zosia

15 września 2008r. do 20 grudnia 2008r.

Zadanie zlecone, którego celem było przygotowanie nauczycieli do kształcenia u dzieci umiejętności społecznych i życiowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Program edukacyjny „Zosia Samosia idzie w świat”

15 września 2008r. do 20 grudnia 2008r

Zadanie publiczne na zlecenie zachodniopomorskiego kuratora oświaty , realizowane w trzech przedszkolach wiejskich woj. Zach.

Zachodniopomorskie Ko

SPINACZ -program profilaktyczno -edukacyjny dla szkół podstawowych

01.06-31.12.2009r

Program składał się z czterech części adresowanych do uczniów , nauczycieli, rodziców i administracji wybranych trzech szkół woj. Zachodniopomorskiego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ACCORD- zgoda porozumienie- program edukacyjno - profilaktyczny dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”

01.02.2010- 31.12.2011

Celem było przygotowanie młodzieży do pokojowego rozwiązywania sporów
i konfliktów, wynikających z ich relacji z rówieśnikami, dorosłymi – nauczycielami, rodzicami, opiekunami. Kolejnym celem było  przygotowanie ich do pełnienia roli rówieśniczego mediatora w szkole i poza nią.

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

STUDIA PODYPLOMOWE

"Mediacje, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji rodzinnych"

Realizowane we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim