Sąd Koleżeński

  1. Łukasz Kazłowski - Przewodniczący
  2. Zbigniew Zawadzki - Wiceprzewodniczący
  3. Anna Gmurowska - Sekretarz