Szkoła mediacji

Szkoła mediacji

 Koszt szkolenia w  złotych

(60 godzin)

1700Wakacyjna szkoła mediacji

 Koszt szkolenia w      złotych

(50 godzin)

1500
Na zlecenie instytucji zamawiającej szkolenie w KSM istnieje możliwość wykonania indywidualnej wyceny kosztów szkolenia z uwzględnieniem celu szkolenia, ilości uczestników oraz liczby godzin szkolenia.


Konto bankowe KSM:
BZWBK 05 1090 1450 0000 0001 3412 8952

 

 

Inne szkolenia:

 

Koszt szkolenia
w złotych

Konstruowanie ugód
(20 godzin)

 

Docieranie do potrzeb
(16 godzin)

 

Rola pytań w pracy mediatora
(16 godzin)

 

Praca z trudnym
klientem (16 godzin)

700 

 


400 

 


350

350