Program

Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów proponuje nauczycielom, pedagogom, wychowawcom sprawdzone i nagradzane programy edukacyjne i profilaktyczne, przygotowujące do efektywnego rozwiązywania sporów i konfliktów, kształtowania umiejętności społecznych i życiowych oraz zapobiegania agresji i przemocy w klasie, szkole.

1. "Mediacje rówieśnicze i szkolne"  – to 16 godzinny program przygotowujący nauczycieli do roli mediatora tj. osoby wspierającej uczniów, rodziców w rozwiązywaniu sporów i konfliktów. Nauczyciel zostanie również przygotowany do prowadzenia zajęć z uczniami, dzięki którym nauczy ich jak rozwiązywać spory w satysfakcjonujący dla nich sposób, bez agrsji i przemocy. Koszt szkolenia 200 zł/ os. w ramach tej opłaty uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe

2. Program "Zosia Samosia idzie w świat"- to 16 godzinne warsztaty dla nauczycieli przedszkola, nauczania zintegrowanego, świetlic szkolnych i środowiskowych.  Program "Zosia Samosia" wygrał w 2008r grant MEN, a w 2009 grant Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Celem programu  jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć kształtujących umiejętności społeczne i życiowe dzieci. Uczestnicy  programu nauczą się jak prowadzić zajęcia wg gotowych scenariuszy. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi (gry, zabawy interaktywne, symulacje, scenki dramowe i zabawy twórcze). Szczególną metodą jest wcielanie się w różne role/postacie. Tytułowa Zosia Samosia jest rówieśniczką dzieci, zachęca je do różnych doświadczeń snując im swoje opowieści. Koszt szkolenia 220 zł/ os. w ramach tej opłaty uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe zawierające scenariusze

3. "Accord - zgoda porozumienie"- program profilaktyczno-edukacyjny dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program uczy młodzież roli mediatora rówieśniczego. Przygotowuje do tego, by uczniowie skutecznie pomagali swoim rówieśnikom rozwiązywać nieporozumienia. Uczeń mediator, to specjalista od negocjacji i pokojowego rozwiązywania sporów pomiędzy rówieśnikami. To prawdziwe wsparcie w profilaktyce agrsji i przemocy w szkole. Każdy członek samorządu klasowego i szkolenego powinien być do takiej roli przygotowany. Koszt szkolenia 200 zł/ os. w ramach tej opłaty uczestnik- uczeń  otrzymuje materiały szkoleniowe

4. Program "Czerwony autobus" - to program przygotowujący nauczycieli do prowadzenia z uczniami zajęć edukacyjno profilaktycznych - uczących uczniów (szkoły podstawowej klas IV-VI)  radzenia sobie z gniewem i złością, podejmowania decyzji w sytuacjach presji, rozwiązywania w sposób kreatywny problemów, porozumiewania się w sposób konstruktywny, współpracy w grupie. Trwa 16 godzin. Koszt szkolenia 200 zł/ os. w ramach tej opłaty uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe

Warunki uczestnictwa w szkoleniach

Nr konta KSM - NOWE KONTO
BZWBK 05 1090 1450 0000 0001 3412 8952 

 

Więcej informacji na temat szkoleń udziela: wiceprezes KSM - Izabela Zajączkowska
Kontakt: ul. Janowska 19a, 61-321 Poznań
e-mail: szkoleniaksm@tlen.pl , lub telefonicznie: 0 693 261 062.