Oferta

Oferta szkoleniowa

Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów prowadzi szkolenia przygotowujące do pełnienia roli mediatora sądowego oraz szkolenia doskonalące dla mediatorów, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę i doskonalić posiadane umiejętności.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie szkoleniowe i wykwalifikowany zespół trenerów – mediatorów praktyków.

Kurs "Szkoła Mediacji KSM" –   to 60 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w dwa weekendy
Kończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu mediatora, który daje prawo do wykonywania zawodu mediatora sądowego.


Organizujemy także warsztaty doskonalące dla mediatorów  m.in. "Konstruowanie ugód" - 20 godzin, "Docieranie do potrzeb"- 16 godzin , "Praca z trudnym klientem" 16 godzin , Rola pytań w pracy mediatora (symulacje mediacji) – trwające 16 godzin daktycznych.

Na zlecenie instytucji, firm i zainteresowanych osób oferujemy także inne szkolenia z zakresu mediacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, których program może być każdorazowo przygotowany indywidualnie do ptrzeb zleceniodawcy.


Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów proponuje również szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców przygotowujące do efektywnego rozwiązywania sporów i konfliktów, kształtowania umiejętności społecznych i życiowych oraz zapobiegania agresji i przemocy w klasie, szkole.

1. "Mediacje rówieśnicze i szkolne"  – to 16 godzinny program przygotowujący nauczycieli, pedagogów, wychowawców do roli mediatora tj. osoby wspierającej uczniów, rodziców w rozwiązywaniu sporów i konfliktów. Nauczyciel zostanie również przygotowany do prowadzenia zajęć z uczniami, dzięki którym nauczy ich jak rozwiązywać spory w satysfakcjonujący dla nich sposób, bez agrsji i przemocy. Koszt szkolenia 220 zł/ os. w ramach tej opłaty uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe.

Szczecin

2. Program "Zosia Samosia idzie w świat"- to 16 godzinne warsztaty dla nauczycieli przedszkola, nauczania zintegrowanego, świetlic szkolnych i środowiskowych.  Program "Zosia Samosia" wygrał w 2008r grant MEN, a w 2009 grant Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Celem programu  jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć kształtujących umiejętności społeczne i życiowe dzieci. Uczestnicy  programu nauczą się jak prowadzić zajęcia wg gotowych scenariuszy. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi (gry, zabawy interaktywne, symulacje, scenki dramowe i zabawy twórcze). Szczególną metodą jest wcielanie się w różne role/postacie. Tytułowa Zosia Samosia jest rówieśniczką dzieci, zachęca je do różnych doświadczeń snując im swoje opowieści. Koszt szkolenia 220 zł/ os. w ramach tej opłaty uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe zawierające scenariusze

3. "Accord - zgoda porozumienie"- program profilaktyczno-edukacyjny dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program uczy młodzież roli mediatora rówieśniczego. Przygotowuje do tego, by uczniowie skutecznie pomagali swoim rówieśnikom rozwiązywać nieporozumienia. Uczeń mediator, to specjalista od negocjacji i pokojowego rozwiązywania sporów pomiędzy rówieśnikami. To prawdziwe wsparcie w profilaktyce agrsji i przemocy w szkole. Każdy członek samorządu klasowego i szkolenego powinien być do takiej roli przygotowany. Koszt szkolenia 200 zł/ os. w ramach tej opłaty uczestnik- uczeń  otrzymuje materiały szkoleniowe

Warunki uczestnictwa w szkoleniach

  • Opłaty za szkolenie należy dokonać w dowolnym terminie, nie później jednak niż 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia (z zaznaczeniem jego tytułu i terminu oraz swojego imienia i nazwiska), przelewem na konto KSM:

Nr konta KSM: BZWBK 05 1090 1450 0000 0001 3412 8952

  • Uczestnictwo w szkoleniu/ kursie należy potwierdzić przesyłając  e-mailem kartę zgłoszenia (znajduje się ona w zakładce SZKOLENIA) na dres: szkoleniaksm@tlen.pl, wraz z dowodem dokonania wpłaty (lub przedpłaty).
  • Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie udziału oraz szczegółowe informacje organizacyjne.
  • Uczestnicy szkolenia otrzymają rachunki wystawione zgodnie z zapotrzebowaniem (na karcie zgłoszenia należy podać dane do rachunku).
  • Zwrot wpłaty  ma miejsce w przypadku, gdy rezygnacja z udziału w kursie nastąpi najpóźniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem. 
  • KSM zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników (z pełnym zwrotem wpłaty). 

Więcej informacji na temat szkoleń: wiceprezes KSM - Izabela Zajączkowska e-mail: szkoleniaksm@tlen.pl, kom  693 261 062