Lista mediatorów

Krajowe  Stowarzyszenie  Mediatorów  jest  organizacją zrzeszającą  ponad trzystu specjalistów  z zakresu mediacji  oraz  innych pokojowych i konstruktywnych  metod rozwiązywania sporów.  Nasi członkowie  są wpisani na listach mediatorów stałych we wszystkich sądach okręgowych w kraju.

Wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm naszych mediatorów daje możliwość uniknięcia wielu kosztownych i długotrwałych procesów sądowych. Zapobiegło to wielu konfliktom społecznym, pozwoliło na kontynuowanie współpracy przez partnerów i kontrahentów w działalności gospodarczej oraz dało możliwość pokojowych rozwiązań między małżonkami.