Tydzień Mediacji 2016

Tydzień Mediacji 2016

01-10-2016

Szanowne Koleżanki i Koledzy Mediatorzy!

Poniżej zamieszczam tekst pochodzący ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości inaugurujący obchody Tygodnia Mediacji i Międzynarodowego Dnia Mediacji.

Zachęcam Was wszystkich mocno do aktywnego udziału w wydarzeniu w swoich lokalnych środowiskach i zgłaszania ich poprzez stronę Ministerstwa. Jest to dobra okazja do wypromowania mediacji, naszego stowarzyszenia i nas mediatorów.
Proszę o informację zwrotną na temat podejmowanych inicjatyw, zostaną one opublikowane na naszej stronie internetowej - www.mediacjeksm.pl

Proszę również o kontakt w razie potrzeby pozyskania prasy lokalnej i mediów jak i innych potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Pozdrawiam serdecznie,
Piotr Piekielnik
Prezes KSM


Tydzien Mediacji 2016

 

Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości zaprasza przedstawicieli środowisk zaangażowanych w rozwój polubownych metod rozwiązywania sporów oraz sympatyków i popularyzatorów mediacji do włączenia się we wspólne działania na rzecz promocji mediacji realizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 oraz Tygodnia Mediacji 2016.

W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 20 października, natomiast Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach 17-22 października. Oba projekty będą przebiegały pod hasłem „Masz prawo do mediacji”.

Koncepcja tegorocznych obchodów opiera się przede wszystkim na propagowaniu inicjatyw oddolnych - włączeniu środowisk lokalnych do działań prowadzonych przez koordynatorów ds. mediacji w sądach powszechnych, a także prezesów sądów i sędziów, oraz na współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, praktykami wymiaru sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości

Departament Strategii i Funduszy Europejskich zwraca się do Państwa o podjęcie, wzorem lat ubiegłych, różnorodnych działań promujących mediację. Poza dyżurami mediatorów mogą to być inicjatywy takie jak konferencje, prelekcje, warsztaty o tematyce mediacyjnej, pikniki rodzinne, debaty itp. Cenne są wszelkie formy działań pozwalające na dotarcie z ideą pozasądowego rozwiązywania sporów, w tym mediacji, do jak najszerszego grona osób.

Departament Strategii i Funduszy Europejskich prosi o przedstawienie planowanych działań w FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM najpóźniej do piątku 7 października br.

Otrzymane od Państwa informacje o inicjatywach lokalnych zostaną zamieszczone na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronach partnerów, którzy włączą się w organizację Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji.
Ze względu na ograniczenia techniczne, informacje te mogą być przekazywane wyłącznie za pośrednictwem ww. formularza

Ze swojej strony Departament Strategii i Funduszy Europejskich służy pomocą i wsparciem oraz prosi o kierowanie wszelkich pytań na adres e-mail: mediacja@ms.gov.pl