Walny Zjazd KSM w Poznaniu

Walny Zjazd KSM w Poznaniu

11.06.2016
11 czerwca 2016 roku w Poznaniu odbył się Walny Zjazd Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów...11.06.2016 Walny Zjazd Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów
III Walny Zjazd Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów w Poznaniu.

11 czerwca 2016 roku w Poznaniu odbył się Walny Zjazd Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów. Była to okazja dla członków z całej Polski do wspólnego spotkania i wymiany doświadczeń.
Podsumowany został ostatni okres działalności Stowarzyszenia.
Członkowie Walnego Zjazdu dokonali również wyboru nowych władz naszego Stowarzyszenia.
Przedstawiono obecną sytuację prawną mediatorów i ostanie zmiany w ustawodastwie, zostały omówione również najnowsze projekty dot. rozporządzeń i innych uregulowań.
Poprzez wystąpienia członków i ciekawe dyskusje udało się zanalizować obecną sytuację na rynku mediacyjnym w Polsce i przedstawić szanse i potencjał rozwoju dla Stowarzyszenia i samych mediatorów.
Nowo wybrany Prezes nakreślił główne punkty rozwoju organizacji. W nawiązaniu do nich inni członkowie przedstawili swoje pomysły i sugestie, które również będą realizowane.
Zapraszamy również do spojrzenia na zakładkę strony internetowej "O stowarzyszeniu", gdzie wyszczególnione są nowo wybrane władze i organy Stowarzyszenia.

Szczegóły przedstawimy wkrótce w dziale aktualności.