O stowarzyszeniu

W czerwcu 2004 r. absolwenci Szkół Mediacji zrealizowanych zgodnie z rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości  dotyczącymi  mediacji w sprawach karnych i nieletnich  powołali do życia Krajowe Stowarzyszenie   Mediatorów   z   siedzibą   w   Poznaniu.   Stowarzyszenie   zrzesza   prawników, psychologów,   pedagogów,   pracowników   naukowych    i   innych    specjalistów    posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie pokojowego i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Krajowe Stowarzyszenie  Mediatorów  jest  organizacją  non-profit  zajmującą  się  propagowaniem oraz  promocją  idei   mediacji  jako sposobu  rozwiązywania  konfliktów,  działalnością edukacyjną w   zakresie   mediacji   oraz   innych   pozasądowych    metod   rozwiązywania   sporów,   a  także świadczeniem profesjonalnych usług mediacyjnych.